Expeditie 2021

Zevendaagse: dinsdag 28 september tot dinsdag 5 oktober 2021
of een tiendaagse: zaterdag 25 september tot dinsdag 5 oktober 2021

De mens van vandaag maakt inderdaad de schokkende geboorte mee van een nieuw type wezen dat blijkbaar in strijd met de wereld is geraakt (het antropoceen als constante veldslag), dat gaandeweg door uitputting wordt geveld (‘altijd moe’!) en dat dus dringend zijn relatie met de Aarde moet herzien! Zie de opkomst van nieuwe vormen van Evolutionaire Geneeskunde.

‘Evolutionair’ zijn de inzichten van een therapie die de laatste decennia steeds maar breder, holistischer en integratiever is geworden. Nog nooit in de menselijke geschiedenis zijn zoveel disciplines samen aan bod gekomen om de verdieping van onze bewustzijnsniveaus weer te geven.

De mens van vandaag maakt inderdaad de schokkende geboorte mee van een nieuw type wezen dat blijkbaar in strijd met de wereld is geraakt (het antropoceen als constante veldslag), dat gaandeweg door uitputting wordt geveld (‘altijd moe’!) en dat dus dringend zijn relatie met de Aarde moet herzien! Zie de opkomst van nieuwe vormen van Evolutionaire Geneeskunde.

‘Psycho-energetisch’ zijn wij het wezen dat tegelijk lichaam en geest is, tegelijk bezield en ontzield. Aan de ene kant van het leven zien wij immers de ont-zielde mens, levend in eenzaamheid, in een onttoverde wereld, soms in een slachtofferrol, meestal gevangen in een verstard beeld van zichzelf, steeds weer voelend dat hij iets kostbaars verloren is, zichzelf, het Zelf.

Aan de andere kant zien wij echter ook de be-zielde mens, enthousiast, steeds weer op zoek naar anderen om iets mee te delen, verbonden met zichzelf en de hele wereld, drijvend op de kracht van het vervulde ogenblik. Wat beide mensentypen scheidt is bezieling, de werking van de ‘ziel’, een oud begrip dat tussen volheid en leegte staat, eenzaamheid en verbondenheid. Ergens voelen we wel aan dat er tussen ont-zieling en be-zieling een wereld van verschil bestaat, dat iets centraals niet langer goed functioneert, maar we weten niet goed wat, waarom en wanneer ‘het’ is weggevallen.

Vandaag de dag voelen we zeer scherp dat er een ‘gat’ is in de evidentie van de dingen, maar wie repareert dit?

‘Psycho-energetica’ is een praktijk waarmee de ziel (‘psyche’) opnieuw energie verschaft aan ons functioneren als mens. Niet zomaar aan het individu of het Ego in ons, maar aan onze positie tussen alle andere mensen en binnen de natuur die intern ons lichaam maakt en het extern omringt in de kosmos. Hiermee zijn dus vele disciplines betrokken, niet alleen de traditionele psychologie (de ‘leer’ van de ‘ziel’) en psychotherapie (‘de ‘zorg om de ziel’), maar ook filosofie en religie. Wat centraal staat is dus een aftasten van alle mogelijke (ware en valse) redenen om voluit MENS te kunnen zijn. Even centraal hierbij staat een interpretatie van het Verlangen, die ons moet aanzetten ons leven werkelijk in handen te nemen. Maar in hoeverre kunnen en mogen we nog verlangen, in hoeverre mogen we nog streven naar erkenning van wie of wat we zijn, wat Plato thumos noemde, een elementair onderdeel van de ziel (thumos als een basisbehoefte, trots, vitale adem). Wat in de praktische beoefening van psycho-energetica dus belangrijk zal zijn, is de stap tussen het zichtbare en onzichtbare. Wat zien we niet, en wat kan ons toch in een flits van een seconde plots gelukkig maken, ons verbonden laten voelen met iets groters dat ons tot nu ontsnapte?

Nog geen informatie beschikbaar.

Nog geen informatie beschikbaar.